POHÁDKY

Zde si můžete vybrat ze seznamu pohádek.

Diamantová sekera

Diamantová sekera

Sekal chudák dříví na břehu řeky, a najednou mu sekera vyskočila z topůrka a rovnou do vody. Potopila se, to dá rozum. Chudák se dal lítostí do pláče. ...více

Mráz a Mrazivec

Mráz a Mrazivec

Žil na světě starý šedivý Mráz, a jak vidíme, žije na něm dodnes. A ten Mráz měl syna, mladého Mrazivce. Starý Mráz chodil po polích a po lesích a spravoval své hospodářství. Kde bylo potřeba, přisypal sněhu, kde se mu zlíbilo, spustil metelici. ...více

Vlk a ovečka

Vlk a ovečka

Žil jednou jeden vlk a jedna ovce. Ovečka se odtrhla od stáda a zabloudila v lese. A vlku, tomu je les jako rodný dům. Náhodou se sešli, slovo dalo slovo a spřátelili se. Léto prožili dobře: kolem teplo, všeho dosyta, jaképak taky hádky? ...více

Jak si holub stavěl hnízdo

Jak si holub stavěl hnízdo

Všichni ptáci mají hnízdo, jak se sluší a patří, jen holub má místo hnízda nějaké divné řešeto, div z něho vejce nevypadnou. Jestli chcete vědět proč, poslouchejte. ...více

Tajné slovo

Tajné slovo

Cizí pocestný poprosil v bohatém statku o nocleh, ale selka ho dovnitř nepustila. „Jdi, jdi si svou cestou!" řekla. „Kdybych každému měla dávat, co by zbylo na mne?" ...více

Vlk a sekáč

Vlk a sekáč

Seděl sekáč u příkopu vedle cesty a zakusoval chléb. Tu vyběhl z lesa vlk, zamířil k sekáči a ptá se: „Co to jíš, člověče?" „Chleba." „Dej mi také ochutnat!" ...více

Jak se sovy učily zpívat

Jak se sovy učily zpívat

Za dávných dob zpívali všichni ptáci stejně. Povstal z toho veliký zmatek. Zaslechl třeba holub krásnou písničku a myslil si, že to cukruje jeho holubička. Vzlétl za hlasem, a dostal se rovnou do drápů supovi. ...více

Proč se kocour myje po jídle

Proč se kocour myje po jídle

Jednou zalétl vrabec na selský dvůr a začal tam klovat zrní. Poskakoval si po trávě, sbíral zrníčko po zrníčku, a za rohem ho pozoroval hospodářův kocour. ...více

Jak bednář přelstil vlka, medvěda a zajíce

Jak bednář přelstil vlka, medvěda a zajíce

Bednář sbíjel v lese velikou díži. Už stáhl všechny dužiny a nasadil obruč, zbylo jen tu a tam něco přihoblovat. Vtom uslyšel, jak za ním zapraskaly větve. Ohlédl se a zůstal, jako když ho přimrazí. Rovnou na něho se žene medvěd! ...více

Hoře přehoře

Hoře přehoře

Žili kdysi dva sousedé. Jeden byl bohatý a druhý chudák. Ať se boháč pustil do čeho chtěl, ve všem mu přálo štěstí. Kopejka přitahovala kopejku, rubl přivábil sto dalších. A chudák robotil dnem i nocí, ani záda nenarovnal, ale nic se mu nedařilo, všechno mu šlo křížem. ...více

Jak dal Stepas pánovi za vyučenou

Jak dal Stepas pánovi za vyučenou

Před dávnými časy žil na velikém statku jeden bohatý pán. Všeho měl dostatek: v konírnách koně, ve chlévech krávy, ve stodolách nejlepší zrní. Ale pořád mu to bylo málo. Náramně lakotný a všemi mastmi mazaný byl tenhle pán! ...více

Tříska a Kůra

Tříska a Kůra

Žil jednou bohatý sedlák a tak lakomý, že u něho žádný čeledín déle než měsíc dva nevydržel. Z lidí div kůži nesedřel a krmil je tak, že to bylo málem na umření. ¦la o něm po všem okolí nedobrá pověst. ...více

Jak kohout napálil lišku

Jak kohout napálil lišku

Žila jednou jedna stařenka a ta měla kohouta. Měl jenom jedno oko, celý byl nějak nakřivo, ale takový rváč a výtržník, že byste mu na celém světě nenašli rovného. Doma se neměl s kým prát, a proto ustavičně brousil na cizí dvory. ...více

Kůň a komár

Kůň a komár

Kůň se popásal na lučině a komár z blízkého močálu seděl na větvičce na keři. Kůň uštipoval trávu, až došel k samému keři. Tu komár nadmul hruď a začal svou komáří písničku. Ale kůň ani uchem nepohnul. ...více

Psí lejstro

Psí lejstro

Jednou zadávili psi zajíčka. Uviděl to zajíc se zaječicí, zavřeštěli pláčem a běželi k medvědovi, lesnímu starostovi, žalovat na psy. Medvěd svolal sudí — vlka a lišku — a začal psy soudit. „Vy lupiči!" zařval. „Jak jste se opovážili zadávit zajíčka?" ...více

Vazač košťat

Vazač košťat

Jednou, dávno už je tomu, žil starý otec se třemi syny. Mnoho se za svůj život nalopotil, videi, že mu ubývá sil, smrt už klepala na dveře. Stařec rozdělil všechno, co měl, na tři stejné díly, svolal své syny a řekl jim: „Až mne tu nebude, vezměte každý svůj díl a žijte v dobré vůli. ...více

Pán a čert

Pán a čert

Jednou si pán vyšel ze svého statku do polí podívat se, jak robotníci pracují. Dohnal ho po cestě čert a přidal se k němu svým kulhavým krokem. Pán se polekal, ale potom si řekl: Jen ať jde se mnou. Až robotníci uvidí, že sám čert je mým kamarádem, budou se mě bát ještě víc. ...více

Chytrá vesničanka

Chytrá vesničanka

Byl jednou jeden král, který si pořád nemohl najít ženu podle svého vkusu. A to všechno proto, že králi odmalička tvrdili, že je nejchytřejší člověk na světě. Usmyslil si tedy, že si vyhledá manželku sobě rovnou — nejchytřejší dívku v celém království. ...více

Statečný voják

Statečný voják

Voják si odbyl svou službu. Propustili ho do širého světa. A tak si vykračoval po silnici, kam ho oči vedly. Toť se ví, netrvalo dlouho, dostal chuť na nějaké to sousto. Ale jako na zlost — žádná vesnice v dohledu, ba ani malá dědinka. Voják zesmutněl a pomyslil si:...více

Mladý kovář

Mladý kovář

Za dávných časů žil jeden chalupník. Měl tři syny. Starší synové už odmalička otci ve všem pomáhali a vyrostli z nich chasníci jaksepatří. Otec chtěl i nejmladšího práci přiučit, ale žena pořád nechtěla dovolit.„Je ještě malý. Jen ať se vydovádí," říkala. ...více

Pasák vepřů

Pasák vepřů

Za dávných časů žil na kraji lesa sedlák. Nežil sám, ale se ženou a třemi syny. Oba dva starší byli chytří a šikovní, ale nejmladší, to vám byl nešika! Nic mu nešlo od ruky: co promluvil nebo udělal, všechno bylo špatně, všechno jen lidem pro smích. Tak proslul jako hlupáček. ...více

Divotvorný mlýnek

Divotvorný mlýnek

Žilo jednou na světě děvčátko sirotek. Každý ví, jaké mají sirotkové bídné živobytí. Předhůzky a spílání, k tomu se lidé najdou vždycky, ale vlídného slova se nedočkáš od nikoho. Těžko si dívčina dobývala kousek chleba a teplý koutek. ...více

Zapovězený uzel

Zapovězený uzel

V rybářské osadě se jednou nevydařil rok. Z podzimka šly ryby špatně do sítí a zásobárny zely k jaru prázdnotou. Pro rybáře je ryba jako zrno pro rolníka. Když nejsou ryby, hladoví celá ves. I dali všichni rybáři hlavy dohromady a začali se radit. Jak žít, co si počít? ...více

Egle

Egle

Tři sestry se jednoho večera koupaly v jezeře. Když se dosyta vyplavaly a vyšplouchaly, vyšly na břeh. Dvě starší se oblékly, ale sotva nejmladší — říkali jí Egle — natáhla ruku po košilce, něco na ni strašně zasyčelo. Egle se podívala — užovka jí vlezla do rukávu! ...více

O Zlatohlávkovi a Zlatovlásce

O Zlatohlávkovi a Zlatovlásce

V jednom městě žila chudobná dívka. Byla krásná a ztepilá jako jedlička na kraji lesa, veselá jako ptáček na svobodě. Kdo na ni pohlédl, nemohl se dosyta vynadívat. Jenom já jsem ji neviděl a vy dozajista taky ne. Chtěli byste? ...více

O zlé selce a chlupatém hastroši

O zlé selce a chlupatém hastroši

Čeledín si našel službu u jedné selky. Byl to chlapec povolný, pracovitý, ale přišel na zlou hospodyni. Oj, ta byla zlá! Nic se jí nelíbilo, nic jí nebylo po chuti. Čeledín si mohl lámat hřbet jak chtěl, mozolit ruce třeba do krve, vedla pořád svou: ...více

Tři koně

Tři koně

Nevím, v které zemi a za jakých časů, ale žil jednou jeden král. V jeho državách byly husté lesy, širá pole i tučné lučiny. Všechno by bývalo, jak náleží, kdyby se mu nebylo na lukách začalo ztrácet seno....více

Proč je voda v moři slaná?

Proč je voda v moři slaná?

Žili jednou dva bratři. Ten mladší byl chudák, ale starší zato náramný bohatec. Přišel velký svátek. Hospodyně na vesnici vaří, pečou, smaží, chudák má však ve spižírně prázdno, ani myšku by tam neuživil....více

Hup do mošny!

Hup do mošny!

Žil jeden staříček se stařenkou a ti měli syna. Byl to hodný hoch — poslušný, přívětivý i pracovitý. Celé stáří by se ti dva mohli z něho těšit a radovat. Ale jakápak radost, když není co jíst! Sami měli hlad a synkovi taky nebylo co dát do úst....více

Přejeme pěkné počtení!


[ Nahoru ]
Zkuste Firefox! Valid XHTML 1.0 Strict Seznam I-žurnál - Vaše rádio ve Vašem počítači ATLAS.cz Ankety, návštěvní knihy, mailformy, počítadla a CHAT pro Váš web Jak psát web Centrum.cz Strana zelených Svíce.cz